Contactgegevens

Gespecialiseerd in administratieve ontzorging

Vrijblijvende offerte aanvragen

De 30% regeling

De 30% regeling: Wat houdt het in?

De 30% regeling is een belastingvoordeel voor werknemers die naar Nederland toe zijn gekomen. Deze regeling verlaagt het belastbare loon. Werknemers die naar Nederland komen, krijgen te maken met extraterritoriale kosten (bijvoorbeeld het legaliseren van persoonlijke papieren). De 30% regeling is in het leven geroepen om deze extraterritoriale kosten te compenseren.

30% regeling voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de 30%-regeling, dient de werkgever samen met de werknemer een verzoek in bij de Belastingdienst. De Belastingdienst controleerd vervolgens onder meer of aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De werknemer is buiten Nederland geworven. Of is uitgezonden om in Nederland te werken;
  • De werknemer is geregistreerd in Nederland en in dienst bij de werkgever;
  • De werknemer voegt iets toe aan de Nederlandse economie (voor kennismigranten is dat vrijwel altijd het geval);
  • De werknemer moet voldoen aan het jaarlijkse geldende salariscriterium;

Duur

De 30%-regeling wordt in beginsel voor een maximum van 5 jaar (60 maanden) verleend. Deze periode kan worden verminderd met eerdere periodes van verblijf of tewerkstelling in Nederland.

Wanneer de 30% regeling van toepassing is en de werkgever verandert, dan blijft de 30% regeling van toepassing voor de resterende looptijd mits de periode tussen het einde van de oude dienstbetrekking en het begin van de nieuwe niet langer is dan 3 maanden.

Voordelen 30 procent regeling

Naast dat het toepassen van de 30% een aanzienlijke toename van het nettosalaris van de werknemer kan opleveren wordt het ook direct extra aantrekkelijk voor de werknemer om in Nederland te komen werken.

Voor werkgevers is de 30% regeling fiscaal aantrekkelijk om zo de belastingdruk en dus ook de kosten te verlagen. Daarnaast geeft dit werkgevers meer mogelijkheden om hun vacature voor een zeer gespecialiseerde functie in te vullen.

Aanvraagprocedure

De 30%-regeling kan op gezamenlijk verzoek van de werknemer en werkgever worden aangevraagd.

Als het verzoek is ingediend binnen vier maanden gerekend vanaf de eerste dag van de tewerkstelling, dan zal de 30%-regeling met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf de eerste dag van de tewerkstelling. Indien het verzoek niet binnen vier maanden ingediend wordt, dan zal de 30%-regeling van toepassing zijn vanaf de eerst dag van de maand volgend op de maand waarin het verzoek is ingediend.

Aanvraag 30% regeling via COM.PAS

Als je gebruik maakt van de dienstverlening van Com.pas dan verzorgen wij voor de aanmelding en uitvoering van de 30%-regeling. Hier rekenen wij geen extra kosten voor. Benieuwd wat het netto salaris of de kostprijs wordt? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Offerte aanvragen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De samenwerking voor Payrolling met Com.pas is naar volle tevredenheid! Er wordt efficient gewerkt en we kunnen altijd terecht met vragen, die ook duidelijk en snel beantwoord worden.

- Maurits Alberda (SeaQurrent)