Contactgegevens

Gespecialiseerd in administratieve ontzorging

Awf-premie gaat per 1 augustus 2021 omlaag

Datum: 6 juli 2021

Vanaf 1 augustus worden de premiepercentages van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) voor de rest van het jaar 2021 verlaagd. De verlaging heeft te maken met het vrijvallen van budget, nadat is besloten de baangerelateerde investeringskorting (BIK) in te trekken.

Het premiepercentage van de lage premie – over het loon van werknemers met een vast contract – wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%. Het premiepercentage over het loon van andere werknemers daalt van 7,7% naar 5,34%. Voor beide premiepercentages geldt dus een daling van 2,36 procentpunt. Het verschil tussen de hoge en de lage Awf-premie blijft wel gehandhaafd op 5 procentpunt.
De verlaging geldt voor het loon dat een werknemer vanaf 1 augustus 2021 geniet. Voor werkgevers die per vier weken de aangifte loonheffingen doen, geldt de verlaging voor loon dat vanaf 16 augustus 2021 (periode 9) wordt genoten. Als een werkgever de Awf-premie van laag naar hoog moet herzien, moet hij het hoge premiepercentage betalen dat gold in het tijdvak waarover hij de eerdere aangifte deed.

Flinke besparing op de loonkosten

Het demissionaire kabinet heeft deze tussentijdse wijziging onlangs officieel geregeld in een besluit. De verlaging heeft te maken met het budget dat vrijkwam door de intrekking van de BIK. De verlaging van de Awf-premie bespaart werkgevers de komende maanden flink wat loonkosten. Stel dat een werknemer een brutoloon van € 5.500 per maand verdient, dan scheelt dat de resterende vijf maanden van het jaar (5 x 2,36% x €5.500) € 649 Awf-premie. Het maakt geen verschil of de werknemer een tijdelijk of een vast contract heeft. De besparing is in beide gevallen even groot, namelijk 11,8% van het brutomaandloon.

Bron: Rendement Online

illustratie loon

Sinds de start van Wie Zorgt!, in juni 2009, verzorgt Com.pas de backoffice voor ons. Naast de uitvoering hiervan, signaleren, controleren en sorteren ze voor ons voor. Het geeft ons de handen vrij om datgene te doen waar wij goed in zijn: personele vraag en aanbod binnen zorg en welzijn bij elkaar te brengen. Onze samenwerking kenmerkt zich door korte lijnen en persoonlijk contact.

- Irene Huzen (Wie Zorgt!)