Contactgegevens

Gespecialiseerd in administratieve ontzorging

Beloning voor Commissarissen

Datum: 5 april 2016

Bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel deregulering arbeidsrelaties (DBA) heeft de staatssecretaris enkele toezeggingen gedaan. Een van de toezeggingen die de staatssecretaris heeft gedaan gaat over het afschaffen van de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen. Dat betekent dat het vanaf 1 mei 2016 niet meer verplicht is om loonheffing in te houden en af te dragen over de beloning van commissarissen. De belastingheffing over de beloning vindt plaats in de IB-sfeer bij de commissaris.

De Wet op de loonbelasting moet op dit punt nog wel worden aangepast. Daarop vooruitlopend heeft de staatssecretaris een beleidsbesluit gepubliceerd waarin is goedgekeurd dat toepassing van de huidige wettelijke regeling achterwege blijft. Deze goedkeuring geldt alleen voor situaties waarin de vennootschap en de commissaris dat allebei willen. In andere gevallen blijft de vennootschap inhoudingsplichtig en moet zij de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet betalen.

Wanneer het aangekondigde wetsvoorstel in werking zal zijn getreden, is het met behulp van de opting-in regeling mogelijk om een fictieve dienstbetrekking voort te laten duren. Bij het gebruikmaken van de opting-in regeling is de commissaris zelf de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet verschuldigd.

salarisadministratie uitbesteden