Contactgegevens

Gespecialiseerd in administratieve ontzorging

BTW-aangifte bv vanaf 2022 verplicht met eHerkenning

Datum: 19 juli 2021

Ondernemers kunnen vanaf 2022 niet meer terecht op het ‘oude portaal’ van de Belastingdienst voor hun BTW-aangifte. Zij moeten dan over naar Mijn Belastingdienst Zakelijk. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld bv’s die zelf aangifte doen de digitale sleutel eHerkenning moeten hebben. Eenmanszaken kunnen nog steeds met DigiD inloggen.

De fiscus heeft een brief gestuurd naar ondernemers die nog het oude portaal gebruiken voor hun BTW-aangifte (toolbox). Daarin staat dat zij BTW-aangiftes ‘over 2022 en daarna’ alleen nog kunnen doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Dit zou dus betekenen dat zij de laatste aangifte over 2021 nog wél via het oude portaal kunnen doen.

Voor Mijn Belastingdienst Zakelijk is eHerkenning 3 nodig

De fiscus is al langer bezig met een geleidelijke overgang naar een ander digitaal hoekje voor ondernemers. Uiteindelijk gaat het oude portaal voor ondernemers dicht en blijft alleen Mijn Belastingdienst Zakelijk over. Eerder zijn bijvoorbeeld de aangifte vennootschapsbelasting (VPB) en de loonaangifte al verplicht via Mijn Belastingdienst Zakelijk gaan lopen.
Voor de BTW was die verplichting er nog niet. Maar getuige de brief van de Belastingdienst komt daar dus per 2022 een eind aan. Eenmanszaken kunnen net als in het oude portaal inloggen met DigiD, wat een gratis inlogmiddel is. Maar voor andere rechtsvormen geldt dat niet. Zij moeten de digitale sleutel eHerkenning kopen om binnen te komen, met betrouwbaarheidsniveau 3. Ondernemingen die deze eHerkenning alléén nodig hebben voor contact met de Belastingdienst kunnen een speciale variant van de digitale sleutel aanschaffen. Daarvoor is er ook een compensatieregeling, waarmee ondernemingen een keer per jaar € 24,20 vergoed kunnen krijgen. Voor een reguliere eHerkenning, die dus ook nodig is voor ondernemingen die zelf de aangifte VPB of de loonaangifte doen, is er geen compensatieregeling.

Andere opties voor BTW-aangifte

Uit de brief van de fiscus wordt niet helemaal duidelijk of het oude portaal met ingang van 2022 al definitief dichtgaat. Op de site van het oude portaal is daar op dit moment ook nog geen datum voor genoemd. Voor ondernemingen die Mijn Belastingdienst Zakelijk niet willen gebruiken geeft de fiscus in zijn brief als optie om de BTW-aangifte te doen met een softwarepakket ‘dat daarvoor geschikt is’, of aan te kloppen bij een fiscaal dienstverlener. In het algemeen kunnen ondernemers die hun belastingzaken uitbesteden aan een adviseur diegene machtigen om met eHerkenning aangifte te doen. Zo hoeven zij zelf geen eHerkenning te kopen.

Nieuw inlogmiddel voor de Belastingdienst in 2022?

Naast deze ontwikkelingen staan er op inloggebied nog flink wat veranderingen op stapel. Die hebben te maken met de invoering van de Wet digitale overheid. Die wet regelt onder meer dat er straks geen onderscheid meer is tussen inlogmiddelen voor burgers en bedrijven, zo meldt staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Zo komen er voor burgers andere private aanbieders van digitale sleutels naast DigiD en voor ondernemingen ook andere inlogmiddelen naast eHerkenning. De invoering van dit deel van de wet staat vooralsnog op de rol voor 2022. Knops schrijft ook dat hij kijkt naar een door de overheid opgezet inlogmiddel voor de Belastingdienst in de tweede helft van 2022. Dat inlogmiddel zou in eerste instantie gratis beschikbaar moeten zijn. De compensatieregeling zou dan niet meer voortgezet worden.

illustratie BTW

Sinds de start van Wie Zorgt!, in juni 2009, verzorgt Com.pas de backoffice voor ons. Naast de uitvoering hiervan, signaleren, controleren en sorteren ze voor ons voor. Het geeft ons de handen vrij om datgene te doen waar wij goed in zijn: personele vraag en aanbod binnen zorg en welzijn bij elkaar te brengen. Onze samenwerking kenmerkt zich door korte lijnen en persoonlijk contact.

- Irene Huzen (Wie Zorgt!)