Contactgegevens

Gespecialiseerd in administratieve ontzorging

De NOW-controle wordt (iets) eenvoudiger

Datum: 11 juni 2021

Heeft u in het afgelopen jaar een aanvraag gedaan voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)? Dan bent u bekend met de administratie die hierbij komt kijken. De administratieve lasten van de aanvraag zijn erg uitgebreid. Minister Koolmees heeft besloten na diverse verzoeken om de administratieve lasten van de NOW-controle op bepaalde onderdelen te verlagen.

NOW-controles en maatregelen

Het ministerie van SZW had al ervaring opgedaan met het controleproces van NOW 1.0 en 2.0 en gaat het proces met zes maatregelen vereenvoudigen. Deze verlichte maatregelen hebben betrekking op NOW 3.0 (3e, 4e en 5e tranche) en NOW 4.0. en moeten resulteren in lagere administratieve lasten voor werkgevers.

1 . Verhoging van het drempelbedrag

Bij NOW 3.0 en 4.0 gaat het drempelbedrag voor de derdenverklaring omhoog naar € 40.000 voor zowel het voorschotbedrag als het definitieve subsidiebedrag. Dit was eerst € 20.000 bij het voorschotbedrag en € 25.000 bij het definitieve subsidiebedrag. Met deze hogere drempelbedragen hoeft naar verwachting 80% van de aanvragers van de desbetreffende NOW geen derdenverklaring (meer) aan te leveren. Bij een definitief subsidiebedrag vanaf € 125.000 is de accountantsverklaring verplicht. Die drempel blijft gelijk, maar gaat nu ook gelden voor het voorschotbedrag, waar voorheen de drempel bij € 100.000 lag.

2 . Beperking werkzaamheden bij vaste administrateur

Daarnaast worden de werkzaamheden beperkt als de financiële administratie al door een deskundige derde wordt gevoerd. Als een deskundige derde voor de onderneming de (doorlopende) financiële administratie voert, hoeven de werkzaamheden voor de afgifte van de derdenverklaring door deze deskundige derde niet allemaal dubbel uitgevoerd te worden indien deze al worden uitgevoerd in het kader van de normale administratieve dienstverlening.

3 & 4. Controle van NOW 3.0 en 4.0 samen en procesmatige samenvoegingen

NOW 3.0 bestaat uit een drietal tranches waarbinnen het de accountant mogelijk wordt gemaakt om de werkzaamheden als één opdracht te beschouwen. De accountant controleert in één keer, na afloop van de laatste tranche, alle periodes en de van toepassing zijnde voorwaarden. Ook kan de controle van NOW 4.0 bij die gezamenlijke controle betrokken worden. De rapportage moet nog wel afzonderlijk per tranche gebeuren, rekening houdend met de voorwaarden die voor die tranche gelden, maar dat kan binnen één controle. De vierde verlichting is het aanpassen van controlestandaard 3900N. Deze aanpassing maakt het de accountant mogelijk om inhoudelijk, maar ook procesmatig werkzaamheden samen te voegen die op dit moment nog voor alle NOW-tranches apart gelden.

5. Uitbreiding werkzaamheden door groepsaccountant

Werkzaamheden, verricht door een groepsaccountant binnen het concern, mogen deels gebruikt  worden door de accountant op het niveau van de werkmaatschappij. Een controle hoeft hierdoor niet nog een keer volledig overgedaan te worden.

6. Aanpassing controlepiramide

Ondernemingen die onder NOW 1.0 en 2.0 de aanvraag deden op het niveau van de werkmaatschappij en niet op concernniveau waren verplicht een accountantsverklaring te verstrekken met een redelijke mate van zekerheid, ongeacht de hoogte van de tegemoetkoming. Voor werkmaatschappijen waarvoor de tegemoetkoming lager is dan € 375.000 wordt vanaf NOW 3.0 de controle verlicht door geen accountantsverklaring met een redelijke mate van zekerheid te vragen, maar een ‘lichtere’ accountantsverklaring  met een beperkte mate van zekerheid.

Meer weten?

Deze zes maatregelen zijn aangekondigd en moeten nog in de verschillende NOW-regelingen en accountantsprotocollen doorgevoerd worden. Doel is dat dit een aanzienlijke verlichting biedt in de uit te voeren werkzaamheden van de accountant en daarmee in de kosten voor de ondernemers. Wilt u meer informatie over de NOW-controle van een of meer tranches? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Bron: Rendement Online

illustratie tijd

Avenzis besteed al jaren naar grote tevredenheid haar salarisadministratie en backoffice uit aan Com.pas. Com.pas en Avenzis hebben een uitstekende chemie met elkaar die gebaseerd is op de kernwaarde kwaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid, transparantie en openheid. Verder is Com.pas een no nonsens bedrijf waar prettig zaken mee te doen is. Ik kan het iedereen aanbevelen.

- Martin Koerts (Avenzis)