Contactgegevens

Gespecialiseerd in administratieve ontzorging

Gebruikelijk loon DGA ook in 2021 baseren op lagere omzet

Datum: 29 mei 2021

De regeling voor gebruikelijk loon geldt voor iedereen die een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap en ook werk doet voor diezelfde onderneming. Zij moeten in de loonaangifte een salaris opnemen dat ‘gebruikelijk’ is voor hun werkzaamheden. Voor 2021 geldt een salaris van € 47.000 als richtlijn.

Dga moet lager loon zelf aannemelijk maken

Om te zien wat een gebruikelijk loon is, kijkt de Belastingdienst volgens de reguliere regels naar het salaris van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Dat is iemand in loondienst met een functie die lijkt op die van de dga, maar die geen aanmerkelijk belang heeft. Is een hoger loon dan € 47.000 gebruikelijk, dan moet de dga het loon stellen op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Of op het salaris van de werknemer van de bv of een verbonden vennootschap die het meest verdient.
Een dga mag wel een lager loon hanteren dan € 47.000, maar dan moet hij wel aannemelijk kunnen maken dat dit lagere loon gebruikelijk is. Dat kan bijvoorbeeld met gegevens uit vacatures of andere data over de arbeidsmarkt. Dga’s die meer zekerheid willen over welk loon zij moeten opnemen in de loonaangifte, kunnen de inspecteur vragen om vooroverleg (tool).

Aparte rekenformule gebruikelijk loon in 2021

Bij het vaststellen van het gebruikelijk loon speelt de omzet van de onderneming op zich dus geen rol. Daardoor kan het zijn dat dga’s ook bij een gekelderde omzet een flink gebruikelijk loon moeten hanteren. Dat ‘knelt’, zo stelt het kabinet vast. In 2020 is er daarom een speciale regeling opgetuigd, waarbij dga’s hun gebruikelijk loon mogen baseren op de omzet. Die regeling is nu verlengd voor 2021, als onderdeel van de uitbreiding van de coronasteun.
Wel is er een extra voorwaarde, blijkt uit de Kamerbrief van het kabinet over de coronasteun. Alleen dga’s die hun omzet in 2021 met 30% of meer zien dalen in vergelijking met 2019 mogen de speciale regeling gebruiken. De Belastingdienst heeft inmiddels de rekenformule voor 2021 gepubliceerd, en die ziet er zo uit:

Gebruikelijk loon in 2021 = gebruikelijk loon over 2019 x (omzet exclusief BTW over heel 2021 / omzet exclusief BTW over heel 2019)

Daarmee verschilt de rekenformule dus met die uit 2020. Toen moesten dga’s de omzet over de eerste vier maanden van 2020 vergelijken met diezelfde periode in 2019.

Dividenduitkering mag niet stijgen

De voorwaarden uit de ‘oude’ regeling blijven ook in 2021 van kracht, aldus de fiscus:

  • Als de dga in werkelijkheid meer loon heeft ontvangen dan uit de formule zou volgen, geldt dat hogere loon voor de loonaangifte.
  • Het dividend of de rekening-courantschuld tussen dga en de bv mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • De dga moet rekenen met zuivere omzet. De invloed van ‘andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten’ moet buiten beschouwing blijven.

Het kabinet meldt in de Kamerbrief dat de overige voorwaarden ‘vergelijkbaar’ zullen zijn met de regeling in 2020. Vorig jaar konden dga’s de regeling namelijk toepassen zonder eerst vooroverleg te voeren met de inspecteur en dit is inmiddels ook bevestigd voor het jaar 2021.

Bron: Rendement Online

salarisadministratie

Com.pas werkt snel, efficiënt en met hele korte lijnen. Ze denken goed mee in oplossingen en zijn bovendien prettige mensen om mee samen te werken

- Hans Zomer (RecruitProfs)