Contactgegevens

Gespecialiseerd in administratieve ontzorging

Grenzen omvang werkgevers voor Whk 2022 bekend

Datum: 21 september 2021

De opbouw van de premie die werkgevers betalen voor de Werkhervattingskas (Whk) is afhankelijk van de omvang van de organisatie. Onlangs maakte het UWV de grenzen tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers voor 2022 bekend en daarin zit een groot verschil met 2021.

Werkgevers die via het UWV zijn verzekerd voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid, dragen de gedifferentieerde premie Whk af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. De hoogte van de Whk-premie hangt af van de omvang van een organisatie: klein, middelgroot of groot. De grenzen voor deze indeling voor volgend jaar staan in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2022 (pdf) die UWV onlangs publiceerde.

Omvang hangt af van gemiddelde premieplichtig loon in 2020

Of een werkgever in 2022 als groot, middelgroot of klein wordt aangemerkt, hangt af van het gemiddelde premieplichtig loon in 2020. Dit bedroeg toen volgens het Centraal Planbureau (CPB) € 35.300. Werkgevers met een premieplichtig loon in 2020 van meer dan € 3.530.000 (100 x € 35.300) worden in 2022 aangemerkt als grote werkgever.
Ten aanzien van de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers vindt er een wijziging plaats: Vanaf 2022 ligt de loonsomgrens op 25 maal het gemiddelde premieplichtig loon. Dit was tot en met 2021 tien maal het gemiddelde loon per werknemer. Met de verhoging wordt aangesloten bij de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) vanaf 2022. Dat betekent dat in 2022 de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers ligt bij een loonsom van € 882.500 (25 x € 35.300).

Werkgevers ontvangen in najaar bericht over Whk-premie 2022

Voor kleine werkgevers wordt de premie per sector vastgesteld. Deze is gebaseerd op de instroom in de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de gedifferentieerde premie Ziektewet (ZW) in de hele sector. Voor de middelgrote bedrijven is de Whk-premie deels gebaseerd op de sectorinstroom en deels op de eigen instroom in de ZW en WGA in 2020. Voor grote werkgevers baseert de Belastingdienst de Whk-premie voor 2022 alleen op de eigen instroom in de ZW en WGA in 2020.
In november of december stuurt de Belastingdienst een beschikking naar de middelgrote en grote werkgevers waarin staat welke gedifferentieerde Whk-premie zij in 2022 moeten betalen. Kleine werkgevers ontvangen geen beschikking, maar een mededeling. Com.pas vraagt haar klanten deze beschikking of mededeling altijd door te sturen naar zijn of haar aanspreekpunt.

Bron: Rendement Online

logo belastingdienst

De samenwerking voor Payrolling met Com.pas is naar volle tevredenheid! Er wordt efficient gewerkt en we kunnen altijd terecht met vragen, die ook duidelijk en snel beantwoord worden.

- Maurits Alberda (SeaQurrent)