Contactgegevens

Gespecialiseerd in administratieve ontzorging

Het verschil: loontijdvak en aangiftetijdvak

Datum: 3 mei 2022

Elke organisatie met werknemers heeft ermee te maken: tijdvakken. Maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen een loontijdvak en een aangiftetijdvak en waarom is dat verschil belangrijk?

Het loontijdvak is het tijdvak waarover werkgevers het loon aan de werknemers betalen. Krijgt een werknemer elke maand zijn loon over die maand, dan is het loontijdvak dus een maand. Een werknemer die elke vier weken zijn loon over vier weken krijgt, heeft een loontijdvak van vier weken. In één organisatie kunnen meerdere loontijdvakken naast elkaar toegepast worden. De werkgever bepaalt welke dat zijn, tenzij er in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afspraken over gemaakt zijn.

Aangiftetijdvak is meestal een maand of vier weken

Het aangiftetijdvak is het tijdvak waarover de werkgever aangifte loonheffingen moet doen bij de Belastingdienst. Meestal is dat een periode van een maand of vier weken. Bij een aangiftetijdvak van vier weken begint het eerste tijdvak altijd op 1 januari en eindigt het laatste tijdvak op 31 december. De eerste en dertiende aangifteperiode lopen dus niet gelijk met de eerste en dertiende loonperiode.
Een ander aangiftetijdvak dan de gebruikelijke kalendermaand of vier weken geldt voor:

  • personeel van zelfstandige binnenschippers die aan boord van het schip wonen (aangiftetijdvak is een halfjaar);
  • personeel aan huis, waaronder personeel in het kader van een persoonsgebonden budget voor zorg (aangiftetijdvak is een jaar);
  • meewerkende kinderen (aangiftetijdvak is een jaar).

Conslusie:

LOONTIJDVAK: het tijdvak waarover de werknemer zijn loon betaald krijgt
AANGIFTETIJDVAK: het tijdvak waarover de werkgever aangifte loonheffingen doet

Bron: Rendement Online

Sinds vele jaren maak ik met naar volle tevredenheid gebruik van de dienstverlening van Com.Pas. Ik kan hun diensten aanbevelen omdat, zoals ik verwacht, het zware werk uit handen wordt genomen zoals het voeren van de salarisadministratie. Ik word gewezen op mogelijke problemen en zaken die voor mijn organisatie financieel interessant zijn. Dat heeft al een aantal keren tot mooie oplossingen geleid.

- Hayco Plantinga (Fontein ICT Advies B.V)