Contactgegevens

Gespecialiseerd in administratieve ontzorging

Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Datum: 20 september 2022


Waar komt deze EU-richtlijn vandaan?

Het voorstel om arbeidsvoorwaarden transparanter en voorspelbaarder te
maken, is in november 2021 gepubliceerd door de Europese wetgever.
Dit besluit stelt alle EU-lidstaten verplicht om de richtlijnen te implementeren in de nationale wet, vóór 1 augustus 2022. Hoe een land dit doet, bepaalt de regering zelf.

Wanneer treedt deze wet in werking?

Per 1 augustus 2022 moet elke lidstaat een geldende, nationale wet hebben. In Nederland is dit de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Wat betekent de nieuwe wet in de praktijk?

De vijf belangrijkste veranderingen voor medewerkers en jou als werkgever zijn:

1. Werkgevers moeten verplichte scholing kosteloos aanbieden aan
medewerkers

Medewerkers moeten soms opleidingen volgen om hun werk te blijven doen.
Denk aan: verplichte scholing in de advocatuur, in de zorg of een BHV-cursus.
Vanaf 1 augustus 2022 moeten deze opleidingen kosteloos aangeboden worden door jou als werkgever.

2. Je moet een gedegen reden hebben voor een verbod op
nevenwerkzaamheden

Als werkgever heb je vanaf de ingangsdatum een objectieve rechtvaardiging
nodig om nevenwerk te verbieden. Bijvoorbeeld door: de vertrouwelijkheid van
bedrijfsinformatie, het vermijden van belangenconflicten of het naleven van de
Arbeidstijdenwetgeving.

3. De informatieverplichting voor werkgevers wordt sterk uitgebreid
Momenteel moet je medewerkers informeren over het loon en de datum van
indiensttreding. Met de uitbreiding van de informatieplicht komt hier informatie
als verlofregelingen, de procedure bij beëindigen van een contract en de duur van een proefperiode bij.

4. De positie van medewerkers met een onvoorspelbaar werkpatroon wordt versterkt
Met de ingang van de nieuwe wet wordt verwacht dat je een voorspelbaar
werkpatroon creëert. Zo informeer je medewerkers over de normale werktijden
en eventueel tijden van overwerken. Een medewerker of oproepkracht mag bij
onverwachte uren altijd weigeren.

5. Medewerkers mogen een verzoek tot voorspelbare arbeidsvoorwaarden indienen
Is een werkpatroon onvoorspelbaar? Dan mag een medewerker, mits diegene 26 weken in dienst is, een verzoek tot voorspelbare arbeidsvoorwaarden indienen. Als werkgever hoef je hier niet mee in te stemmen, je moet wel binnen de termijn (van 1 maand) schriftelijk en gemotiveerd reageren. Ben je te laat met reageren? Dan wordt het verzoek aan de medewerker toegewezen.


Vragen?

Neem contact met ons op via 0318-627140 of info@compasnl.com

Avenzis besteed al jaren naar grote tevredenheid haar salarisadministratie en backoffice uit aan Com.pas. Com.pas en Avenzis hebben een uitstekende chemie met elkaar die gebaseerd is op de kernwaarde kwaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid, transparantie en openheid. Verder is Com.pas een no nonsens bedrijf waar prettig zaken mee te doen is. Ik kan het iedereen aanbevelen.

- Martin Koerts (Avenzis)