Contactgegevens

Gespecialiseerd in administratieve ontzorging

Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd goedgekeurd

Datum: 14 december 2015

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is goedgekeurd door de Eerste Kamer. De bedoeling van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is om werkgevers te stimuleren om werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben, in dienst te nemen en te houden. Dat gebeurt door middel van de volgende maatregelen:

  • AOW-gerechtigde werknemers hebben straks nog maar recht op maximaal 13 weken loondoorbetaling bij ziekte. Ook de periode voor de re-integratie-verplichtingen en het opzegverbod bij ziekte worden verkort naar 13 weken.
  • Uw onderneming mag een AOW-gerechtigde werknemer zes tijdelijke contracten geven (normaal drie) binnen 48 maanden, voordat hij recht heeft op een vast contract. Voor de vaststelling van het aantal contracten of de maximale periode tellen alleen arbeidsovereenkomsten mee die zijn aangegaan ná het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer is straks standaard één maand.
  • U hoeft een verzoek van een AOW-gerechtigde werknemer om zijn arbeidsduur uit te breiden, niet te honoreren.
wet werken na aow-gerechtigde leeftijd goedgekeurd