Contactgegevens

Gespecialiseerd in administratieve ontzorging

Wijzigingen in de vrije ruimte: een overzicht

Datum: 30 april 2021

De afgelopen jaren is de vrije ruimte meer dan eens gewijzigd. Het is voor werkgevers daarom belangrijk de juiste percentages te kennen, zodat ze niet te veel belasting betalen en weten hoeveel vrije ruimte beschikbaar is. Hieronder staan de percentages van 2019, 2020 en 2021 in een overzicht.

Onder de werkkostenregeling (WKR) kan een werkgever een percentage van de loonsom van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. In 2019 waren de regels voor omvang van deze zogenoemde vrije ruimte relatief eenvoudig: het ging namelijk om 1,2% van de totale loonsom van uw organisatie.
In 2020 werd het iets ingewikkelder: de vrije ruimte werd verhoogd naar 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom en over het restant van de loonsom gold een vrije ruimte van 1,2%. Maar in april van dat jaar verruimde het kabinet vanwege de coronacrisis de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom naar 3%. Deze verhoging gold met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020, maar was tijdelijk en gold alleen voor 2020.

Ook in 2021 verruiming van de vrije ruimte

Voor 2021 zijn de percentages opnieuw veranderd. In eerste instantie bedroeg de vrije ruimte 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom en over het restant van de loonsom gold een vrije ruimte van 1,18%. Maar eind januari 2021 werd bekend dat de vrije ruimte ook voor dit jaar tijdelijk omhoog gaat naar 3% over de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.
Als een werkgever de vrije ruimte overschrijdt, moet hij over het meerdere eindheffing betalen. Deze eindheffing was in 2019 en 2020 80% en dat blijft zo in 2021.

Zie de onderstaande tabel voor een handig overzicht van alle percentages per jaar:

  Over de eerste € 400.000 van de loonsom Over het restant van de loonsom
2021 – aanpassing vanwege corona 3,00% 1,18%
2021 – initieel 1,70% 1,18%
2020 – aanpassing vanwege corona 3,00% 1,20%
2020 – initieel 1,70% 1,20%
2019 1,20% 1,20%

Bron: Rendement Online

wkr

Sinds vele jaren maak ik met naar volle tevredenheid gebruik van de dienstverlening van Com.Pas. Ik kan hun diensten aanbevelen omdat, zoals ik verwacht, het zware werk uit handen wordt genomen zoals het voeren van de salarisadministratie. Ik word gewezen op mogelijke problemen en zaken die voor mijn organisatie financieel interessant zijn. Dat heeft al een aantal keren tot mooie oplossingen geleid.

- Hayco Plantinga (Fontein ICT Advies B.V)