Contactgegevens

Gespecialiseerd in administratieve ontzorging

WW-premies dalen per 2022

Datum: 5 oktober 2021

De premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) gaan per 2022 omlaag. Ook moeten werkgevers weer de lage Awf-premie herzien als een werknemer meer dan 30% heeft overgewerkt. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een lage Awf-premie voor vaste contracten en een hoge Awf-premie voor flexibele contracten. Vanaf 2022 dalen deze premies ten opzichte van 2021 en wordt de lage Awf-premie 2,20% en de premie Awf-hoog 7,20%. In 2021 was de lage premie 2,70% en de hoge premie 7,70%. Wel zijn vanaf 1 augustus de premiepercentages voor de rest van het jaar 2021 verlaagd vanwege het vrijvallen van budget, nadat was besloten de baangerelateerde investeringskorting (BIK) in te trekken.

Vanaf 2022 weer hoge WW bij meer dan 30% overwerk

De WAB regelde ook al dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Maar bepaalde organisaties – zoals in de zorg – hadden door het coronavirus extra veel werk en het zou onterecht zijn geweest als door dat vele overwerk een hoge WW-premie verschuldigd was. Daarom heeft het kabinet deze zogenoemde 30% herzieningssituatie in 2020 en 2021 opgeschort. Tijdens Prinsjesdag is echter bekend geworden dat deze herzieningssituatie in 2022 weer in werking zal treden.

Bron: Rendement Online

ww premie

Com.pas heeft ons begeleid met 2 aanvragen voor de 30%-regeling. Uitstekende responsetijd en kwalitatief goede ondersteuning en duidelijkheid.

- Miranda Godvliet (Euroflorist Nederland B.V.)