Contactgegevens

Gespecialiseerd in administratieve ontzorging

Payrolling voor Kennismigranten / 30% Regeling

Payrolling voor Kennismigranten. Com.pas kan je volledig ondersteunen in trajecten waarbij je medewerkers vanuit het buitenland naar Nederland wilt halen. Veel bedrijven zijn huiverig om een kenniswerker of kennismigrant in dienst nemen. Dit is vanwege de complexe regels voor de tewerkstellings- en verblijfsvergunning. Voor de aanvraag van een verblijfsvergunning voor kennismigranten moet de werkgever door de IND zijn erkend als referent. Is jouw organisatie geen erkend referent, dan is het een optie om de medewerker door middel van payrolling via Com.pas in te zetten. Com.pas is erkend als referent en staat als zodanig ook in het register van de IND. Daarnaast bieden we ondersteuning bij:

  • Aanvragen Burgerservicenummer;
  • Aanvragen 30% regeling;
  • Verzekeringen.

Payrolling voor Kennismigranten 30% regeling wat is dat?

payrolling uitbesteden

De 30% regeling is een bijzondere kostenvergoedingsregeling voor extraterritoriale werknemers die onder voorwaarden over 30% van hun belastbare inkomen geen belasting hoeven te betalen. Deze kostenvergoedingsregeling is bedacht om het eenvoudiger te maken voor de werkgever om kosten te vergoeden aan de extraterritoriale werknemer die in Nederland tewerkgesteld wordt. Indien een werknemer de 30% regeling krijgt, kan er geen vergoeding meer gegeven worden voor de zogenoemde extraterritoriale kosten die deze werknemer maakt, zoals: dubbele huisvestingskosten, hotelkosten en familiebezoekjes, tenzij de werkelijke extraterritoriale kosten in een (fiscaal) jaar meer bedragen dan de 30% vergoeding. De aanvraag moet binnen vier maanden na indiensttreding worden ingediend bij de Belastingdienst.

Download factsheet

Offerte aanvragen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.