Privacy- en Cookiebeleid

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hieronder  leest u welke persoonsgegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Com.pas gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Com.pas respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Com.pas handelt vanaf 25 mei 2018 in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden

Door middel van deze verklaring lichten wij toe voor welk doel wij uw persoonsgegevens verzamelen. Eén van deze doelen is de levering van onze diensten als salarisverwerkingsbureau. Hierbij verzamelen wij uw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Dit houdt in dat de verzameling van uw gegevens is benodigd om onze diensten uit te voeren. Hierbij zullen wij echter alleen de gegevens gebruiken die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de betreffende dienst. Daarnaast verzamelen wij gegevens ten behoeve van het beantwoorden van uw vragen en pro-actief advies. Ook hier geldt het gerechtvaardigd belang en worden alleen de noodzakelijke gegevens vastgelegd. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Com.pas.

Ontvangers

Com.pas zal nooit uw persoonsgegevens verkopen aan andere partijen. Ter beschikking stelling van uw persoonsgegevens wordt alleen gedaan wanneer dit op basis van het gerechtvaardigd belang nodig is ten behoeve van het uitvoeren van onze dienst. Een voorbeeld hiervan is het verstrekken van uw gegevens aan het pensioenfonds en overheidsinstanties zoals de Belastingdienst of het UWV. Ter beschikking stelling aan overige instellingen zal alleen met uw toestemming plaatsvinden. Ten slotte kan Com.pas uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.

Rechten betrokkenen

De AVG versterkt de rechten omtrent uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij verkrijgt u de volgende rechten:

- recht op informatie;

- recht op inzage en correctie;

- recht op verwijdering;

- recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Indien u de gegevens wilt zien die bij Com.pas over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@compasnl.com  of uw directe contactpersoon binnen Com.pas.  Com.pas zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij één van bovenstaande contactpersonen. U kunt verzoeken dat Com.pas  uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert, of afschermt. Com.pas zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Compas uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangegeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar één van bovenstaande contactpersonen.

Website

In het geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze website kunnen wij uw toegang tot de website weigeren. De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Com.pas  verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Com.pas heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoon)gegevens die door Com.pas worden verwerkt. Com.pas  accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Automatische verzameling en besluitvorming

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.

Soorten cookies

Noodzakelijke en Voorkeuren cookies: cookies voor een gebruiksvriendelijke website

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Analytische cookies: cookies om onze websites te analyseren

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

We bewaren met deze cookies onder andere de volgende informatie:

  • Hoelang u op onze website bent.
  • Welk apparaat u gebruikt, bijvoorbeeld een computer, telefoon of tablet.
  • Via welke advertenties u op onze website bent gekomen.
  • Welke internetbrowser u gebruikt.

 

Marketingcookies: cookies om advertenties te plaatsen

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Let op: Geeft u ons geen toestemming om deze cookies te plaatsen? Dan kan het nog steeds zijn dat u aanbiedingen van ons ziet. Deze aanbiedingen hebben we dan niet gebaseerd op uw gedrag.

Bewaartermijn

Com.pas  zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. In het geval van uw salarisadministraties zijn wij gebonden aan de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te beveiligen heeft Com.pas noodzakelijke maatregelen getroffen. Zo maken wij gebruik van effectieve back-up procedures. Ook is de toegang tot de software beveiligd met verschillende soorten authenticaties. Daarnaast is er een contactpersoon voor de gegevensbescherming aangesteld.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Com.pas en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig dit privacyverklaring te raadplegen.

Voor vragen inzake de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de volgende persoon: Bram de Bruin,  bram@compasnl.com , tel nr. 0318-627140

Created by bureau ZIGZAG logo