Contactgegevens

Gespecialiseerd in administratieve ontzorging

Privacyverklaring Com.pas

Ede, 18 mei 2018

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hieronder  leest u welke persoonsgegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Com.pas gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Com.pas respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Com.pas handelt vanaf 25 mei 2018 in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden

Door middel van deze verklaring lichten wij toe voor welk doel wij uw persoonsgegevens verzamelen. Eén van deze doelen is de levering van onze diensten als salarisverwerkingsbureau. Hierbij verzamelen wij uw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Dit houdt in dat de verzameling van uw gegevens is benodigd om onze diensten uit te voeren. Hierbij zullen wij echter alleen de gegevens gebruiken die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de betreffende dienst. Daarnaast verzamelen wij gegevens ten behoeve van het beantwoorden van uw vragen en pro-actief advies. Ook hier geldt het gerechtvaardigd belang en worden alleen de noodzakelijke gegevens vastgelegd. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Com.pas.

Ontvangers

Com.pas zal nooit uw persoonsgegevens verkopen aan andere partijen. Ter beschikking stelling van uw persoonsgegevens wordt alleen gedaan wanneer dit op basis van het gerechtvaardigd belang nodig is ten behoeve van het uitvoeren van onze dienst. Een voorbeeld hiervan is het verstrekken van uw gegevens aan het pensioenfonds en overheidsinstanties zoals de Belastingdienst of het UWV. Ter beschikking stelling aan overige instellingen zal alleen met uw toestemming plaatsvinden. Ten slotte kan Com.pas uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.

Rechten betrokkenen

De AVG versterkt de rechten omtrent uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij verkrijgt u de volgende rechten:

– recht op informatie;

– recht op inzage en correctie;

– recht op verwijdering;

– recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Indien u de gegevens wilt zien die bij Com.pas over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar jeroen@compasnl.com  of uw directe contactpersoon binnen Com.pas.  Com.pas zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij één van bovenstaande contactpersonen. U kunt verzoeken dat Com.pas  uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert, of afschermt. Com.pas zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Compas uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangegeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar één van bovenstaande contactpersonen.

Website

In het geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze website kunnen wij uw toegang tot de website weigeren. De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Com.pas  verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Com.pas heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoon)gegevens die door Com.pas worden verwerkt. Com.pas  accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Automatische verzameling en besluitvorming

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

Wat zijn cookies?

Wij maken gebruik van cookies, die we opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Een cookie is een klein tekstbestand. Met de informatie in deze tekstbestanden kunnen wij u bijvoorbeeld herkennen als u later nog een keer op onze website komt.

Soorten cookies

Functionele cookies: cookies voor een gebruiksvriendelijke website

We gebruiken cookies om onze websites gebruiksvriendelijker te maken. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat hiermee de website beter werkt. We kunnen met deze cookies bijvoorbeeld uw inloggegevens bewaren en de aankopen in uw winkelwagen. Ook gebruiken we deze cookies om ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie hoeft te geven als u op onze website bent.

Analytische cookies: cookies om onze websites te analyseren

We gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie kunnen we onze service, dienstverlening, producten en informatie verbeteren. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat hiermee de website beter werkt. De gegevens die we met de cookies verzamelen, delen we niet met anderen.

We bewaren met deze cookies onder andere de volgende informatie:

  • Hoelang u op onze website bent.
  • Welk apparaat u gebruikt, bijvoorbeeld een computer, telefoon of tablet.
  • Via welke advertenties u op onze website bent gekomen.
  • Welke internetbrowser u gebruikt.

 

Marketingcookies: cookies om advertenties te plaatsen

Met deze cookies bekijken we welke pagina’s u heeft bezocht op onze website. Deze informatie gebruiken we om voor u relevante advertenties van Com.Pas te plaatsen op andere websites die u bezoekt. We werken hiervoor samen met advertentiepartners zoals Google of Facebook. Via deze partners kunnen we ook zoeken naar andere doelgroepen voor wie onze advertenties interessant kunnen zijn. De advertentiepartners kunnen met advertentiecookies volgen welke websites u nog meer bezoekt. We plaatsen deze cookies alleen als u ons hier toestemming voor geeft.

Let op: Geeft u ons geen toestemming om deze cookies te plaatsen? Dan kan het nog steeds zijn dat u aanbiedingen van ons ziet. Deze aanbiedingen hebben we dan niet gebaseerd op uw gedrag.

Bewaartermijn

Com.pas  zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. In het geval van uw salarisadministraties zijn wij gebonden aan de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te beveiligen heeft Com.pas noodzakelijke maatregelen getroffen. Zo maken wij gebruik van effectieve back-up procedures. Ook is de toegang tot de software beveiligd met verschillende soorten authenticaties. Daarnaast is er een contactpersoon voor de gegevensbescherming aangesteld.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Com.pas en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig dit privacyverklaring te raadplegen.

Voor vragen inzake de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de volgende persoon: Bram de Bruin, bram@compasnl.com , tel 0318-627140

Al jaren besteed ik alles wat met personeel te maken heeft voor al mijn klanten uit aan Com.pas. Al deze jaren ben ik zeer tevreden. Kwaliteit, betrouwbaar en snel reageren zo zou ik Com.pas omschrijven als bedrijf. Ze nemen ontzettend veel werk uit handen en mijn klanten merken hier niets van. Een zeer veilig gevoel vind ik het dat ik met al mijn vragen over personeel etc. altijd bij Com.pas terecht kan.

- Erik Burink (TJM Administratie & Belastingadvies)