De werkkostenregeling (WKR)

7 augustus 2023

Post thumbnail

De werkkostenregeling (WKR) geeft werkgevers de mogelijkheid om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te geven zonder dat daar loonheffingen over berekend hoeven te worden. Daarvoor zijn in de wet tal van regels opgenomen, hieronder leest u enkele voorbeelden.


 
Elke werkgever kan onder de WKR een percentage van de loonsom aan zijn werknemers vergoeden of verstrekken zonder dat daar loonheffingen over berekend hoeven te worden. Voor de vergoeding of verstrekking kan een nihil waardering of gerichte vrijstelling gelden, of de vergoeding of verstrekking blijft onbelast doordat hij wordt aangewezen als eindheffingsloon en ondergebracht in de vrije ruimte.

Voorbeelden vergoedingen en verstrekkingen WKR

Enkele voorbeelden van vergoedingen of verstrekkingen die onder voorwaarden in de WKR onbelast kunnen blijven zijn:
  • consumpties op de werkplek;
  • werkkleding van de werknemer;
  • personeelskorting op eigen producten;
  • parkeervergoedingen;
  • (elektrische) fiets van de zaak;
  • zakelijke maaltijden;
  • personeelsfeesten;
  • reiskosten.

Rekenvoorbeeld vrije ruimte WKR

Een voorbeeld van de berekening van de vrije ruimte is als volgt:

Stel, bij een werkgever met 20 werknemers bedraagt het totale fiscale loon van de werknemers in 2023 € 600.000. De vrije ruimte berekent de werkgever in 2023 dan als volgt: 3% van € 400.000 + 1,18% van € 200.000. In totaal bedraagt de vrije ruimte van deze werkgever € 14.360. Als na het einde van het jaar blijkt dat de werkgever de vrije ruimte heeft overschreden, betaalt hij over het meerdere 80% eindheffing.

Meer weten of nog vragen over de werkkostenregeling? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Bron: Rendement Online

Created by bureau ZIGZAG logo