Maak de balans op voor de aangifte WKR 2022

14 maart 2023

Post thumbnail

Begin 2023 bekeek de werkgever of hij met de vergoedingen en verstrekkingen die hij in 2022 betaalde, binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) bleef. Het is tijd om de eindheffing over het bedrag aan eventuele overschrijding te verwerken in de aangifte loonheffingen. Dit moet uiterlijk in de loonaangifte over het tweede tijdvak van 2023.Begin 2023 maakte een werkgever de balans op of het bedrag aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen dat hij in 2022 aanwees als eindheffingsloon de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) overschreed. Komt het bedrag boven de vrije ruimte uit, dan betaalt hij namelijk 80% eindheffing (tool) over het bedrag aan overschrijding. Hij moet de eindheffing dan uiterlijk over het tweede tijdvak van 2023 verwerken in de aangifte loonaangifte. Dat betekent bij een maandelijkse aangifte dat hij de eindheffing uiterlijk bij de aangifte en betaling over februari 2023 meeneemt (die hij uiterlijk 31 maart 2023 moet doen).

Loon uit vroegere dienstbetrekking telt niet altijd mee bij berekening vrije ruimte

Voor 2022 bedroeg de vrije ruimte 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het restant gold een vrije ruimte van 1,18%. Daarbij moet de werkgever er wel op letten dat als eventueel het loon uit vroegere dienstbetrekking meer dan 10% van de totale loonsom bedraagt, dit loon buiten beschouwing moet blijven. Hij neemt dan alleen het fiscale loon uit tegenwoordige dienstbetrekking als uitgangspunt. Voor 2023 geldt opnieuw een tijdelijke verhoging van de vrije ruimte van 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom en over het restant van de loonsom geldt een vrije ruimte van 1,18%. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt een werkgever 80% eindheffing.

De vrije ruimte berekenen bij een concernregeling

Als het gaat om een concern (infographic) mag de eindheffing ook op concernniveau worden berekend. Bij toepassing van deze zogenoemde concernregeling worden de loonsommen van de diverse concernonderdelen bij elkaar opgeteld. In deze collectieve ruimte kunnen alle door de concernonderdelen als eindheffingsloon aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen worden opgenomen. Het concernonderdeel met de hoogste totale fiscale loonsom moet de eindheffing aangeven en afdragen. De concernregeling is alleen toe te passen als alle deelnemende concernonderdelen het hele kalenderjaar een concern vormen. Een werkgever moet uiterlijk bij de aangifte over het tweede tijdvak van 2023 beslissen of hij over 2022 de concernregeling wil toepassen.

Bron: Rendement Online

Created by bureau ZIGZAG logo