Minimumloon stijgt per 1 juli 2023 met 3,13 procent

4 juli 2023

Post thumbnail

Per 1 juli 2023 gaat het minimumloon opnieuw omhoog. Daardoor moeten werkgevers in de tweede helft van 2023 aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1.995 bruto per maand betalen.


 
Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeerde de Tweede en Eerste Kamer per brief over het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023. In de tweede helft van 2023 bedraagt het bruto wettelijk minimumloon € 1.995 per maand, € 460,40 per week en € 92,08 per dag. Werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er daardoor 3,13% op vooruit ten opzichte van het minimumloon dat geldt sinds 1 januari 2023. Werkgevers moeten het minimumloon betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband. De bedragen met toelichting worden nog gepubliceerd in de Staatscourant.

Kabinet wil per 2024 wettelijk minimumuurloon invoeren

Er bestaat op dit moment nog geen wettelijk minimumloon per uur. Daarvoor deelt de werkgever het minimumloon per week door het aantal uur dat in de organisatie een fulltime werkweek is (meestal 36 of 40 uur). Het kabinet wil per 1 januari 2024 een wettelijk minimumuurloon invoeren.

Uitzondering voor BBL’ers

Werknemers onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Daarbij gelden er voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) lagere minimumbedragen.
Leeftijd Percentage  Per maand
21 jaar en ouder 100%  € 1.995,00
20 jaar 80%  € 1.596,00
20 jaar BBL 61,50%  € 1.226,95
19 jaar 60%  € 1.197,00
19 jaar BBL 52,50%  € 1.047,40
18 jaar 50%  € 997,50
18 jaar BBL 45,50%  € 907,75
17 jaar 39,50%  € 788,05
16 jaar 34,50%  € 688,30
15 jaar 30%  € 598,50
   
Created by bureau ZIGZAG logo