Minimumuurloon 2024

24 oktober 2023

Post thumbnail
De indexering van het minimumloon voor 2024 is bekendgemaakt. Voor de eerste helft van 2024 geld een minimumuurloon van €13,27.

Berekening maandloon

Door de invoering van een werkelijk minimumuurloon veranderd de wijze waarop salarissen worden berekend. Per 2024 is het verplicht werknemers minimaal het wettelijk minimumloon per uur te betalen, er zijn dan  geen wettelijke minimumbedragen per maand, week of dag meer. Hierdoor kom er een systeem waarin wordt uitgegaan van het 'uniform uurloon', dat wil zeggen dat iedereen hetzelfde uurloon verdient ongeacht of je nu een 36-, 38- of een 40-urige werkweek hebt.

Referentiemaandloon

Het referentiemaandloon is nodig voor de vaststelling van verschillende uitkeringen, al hoewel het maandloon niet meer wordt gebruik als uitgangspunt voor het minimumloon zal het wel gebruikt blijven worden voor de vaststelling, berekening en indexatie van de diverse uitkeringen. Het referentiemaandloon voor 2024 is vastgesteld op €2.069,40 per maand.

Jongeren en BBL

Voor werknemers onder de 21 jaar gelden aangepaste regels, dergelijke werknemers hebben recht op een percentage van het nieuwe wettelijk minimumloon. Hierbij is ook een uitzondering gemaakt voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), voor deze werknemers gelden lagere minimumbedragen
Leeftijd Percentage  Per uur
21 jaar en ouder 100%  € 13,27
20 jaar 80%  € 10,62
20 jaar BBL 61,50%  € 8,16
19 jaar 60%  € 7,96
19 jaar BBL 52,50%  € 6,97
18 jaar 50%  € 6,64
18 jaar BBL 45,50%  € 6,04
17 jaar 39,50%  € 5,24
16 jaar 34,50%  € 4,58
15 jaar 30%  € 3,98
Neem voor meer informatie over de nieuwe berekeningen vrijblijvend contact met ons op.
Created by bureau ZIGZAG logo