Onbelaste reiskostenvergoeding 2024

28 september 2023

Post thumbnail
Afgelopen Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de mogelijkheden voor onbelaste reiskostenvergoedingen per 2024 zal worden verruimt. In het belastingplan 2024 worden twee belangrijke wijzigingen voorgesteld. Welke invloed heeft dit op de werkgever? Dat leggen wij graag onderstaand aan je uit.

Vrijstelling OV-abonnement

Door de stijgende kosten van onder andere het hybride werken, wordt voorgesteld om het privégebruik van een ov-kaart die wordt vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld gericht vrij te stellen. Hierdoor is, ongeacht hoe een werkgever een ov-kaart aanbiedt aan de werknemer, geen belasting verschuldigd, als de werknemer de ov-kaart ook (in welke mate dan ook) voor zakelijke reizen (waaronder woon-werkverkeer) gebruikt. Indien de werkgever aannemelijk kan maken dat sprake is van zakelijk gebruik, hoeft hij geen registratie van privé- en zakelijk gebruik meer bij te houden om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling. Dit is een vereenvoudiging ten opzichte van de huidige situatie: het verschil tussen enerzijds vergoeden en verstrekken en anderzijds ter beschikking stellen, komt te vervallen. Bovendien kan de verruimde vrijstelling een stimulans zijn om het openbaar vervoer te gebruiken voor zowel zakelijke als privéreizen.

Onbelaste kilometervergoeding

Het bedrag dat een werkgever per zakelijke kilometer onbelast kan vergoeden stijgt per 1 januari 2024 naar € 0,23. Deze maximale onbelaste kilometervergoeding geldt voor alle soorten vervoer. Onder de regels van de werkkostenregeling (WKR)kan een werkgever onbelaste vergoeding geven, onder andere voor de zakelijke en woon-werkkilometers die de werknemer maakt. Die maximale vergoeding was jarenlang € 0,19 per kilometer, maar steeg per 1 januari 2023 naar € 0,21 per kilometer. In 2024 zal in het licht van de als maar stijgende kosten van vervoer de maximale vergoeding verder worden verhoogd, naar € 0,23 per kilometer.

Recht op onbelaste vergoeding?

Staat er in de arbeidsovereenkomst of CAO dat werknemers recht hebben op ‘19 cent per kilometer’ of ‘21 cent per kilometer’ voor de reiskosten? Dan verandert er, tot dat de arbeidsvoorwaarden worden aangepast, voor jou niets. Een werkgever is tenslotte niet verplicht om de reiskostenvergoeding te verhogen. Is er echter vastgelegd dat werknemers recht hebben op ‘het fiscaal vrijgestelde bedrag’ aan kilometervergoeding? Dan dien je als werkgever per 1 januari ook daadwerkelijk € 0,23 per kilometer te vergoeden.

Verhoging van reiskostenvergoeding is geen plicht

Alleen het bedrag van de gerichte vrijstelling gaat omhoog. Je mag dus € 0,19 of €0,21 blijven vergoeden als de arbeidsvoorwaarden dit toestaan. Een hogere reiskostenvergoeding geven dan € 0,23 kan ook, maar dan is het deel boven die € 0,23 loon van de werknemer. Je mag dit bovenmatige deel eventueel ook aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.
Created by bureau ZIGZAG logo