Salariscriterium kennismigrant stijgt in 2024

9 januari 2024

Post thumbnail
Jaarlijkse wijzigt het salariscriterium voor kennismigranten 2024

Salariscriterium kennismigranten worden met ingang van 1 januari 2024 verhoogd met 6,45%

Jaarlijks worden met ingang van 1 januari de bedragen van het loon dat ten minste moet worden betaald om als kennismigrant in Nederland te kunnen worden tewerkgesteld, gewijzigd aan de hand van het percentage waarmee het indexcijfer van de CAO-lonen over de maand oktober daaraan voorafgaand zoals gepubliceerd door het CBS, afwijkt van het indexcijfer waarop de laatste vaststelling van de bedragen is gebaseerd. Op basis van de CBS-gegevens worden de bedragen met ingang van 1 januari 2024 met 6,45% verhoogd. De maandbedragen zijn exclusief vakantiebijslag.

Voor kennismigranten gelden vanaf 1 januari 2024 de volgende minimum bruto salariscriteria per maand exclusief 8% vakantietoeslag:

  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.909 (2023: € 3.672).
  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: € 5.331 (2023: € 5.008).
  • Recent in Nederland afgestudeerde studenten: € 2.801 (2023: € 2.631).

Wat telt mee in de beoordeling van het salariscriterium?

Bij de beoordeling van het Salariscriterium wordt uitsluitend betekenis toegekend aan het loon in geld. Het gaat daarbij om het vaste contractueel overeengekomen en in geld vastgestelde brutoloon, waartoe niet de door de werkgever te betalen vakantiebijslag wordt gerekend.

Een vaste toeslag, zoals een dertiende maand of vaste eindejaarsuitkering die contractueel is vastgelegd, mag alleen bij het brutoloon worden meegeteld als deze ook daadwerkelijk maandelijks aan de kennismigrant wordt uitbetaald.

Verder moet het loon ten minste maandelijks en giraal aan de kennismigrant worden uitbetaald op een bankrekening die op naam van de kennismigrant staat.

Voor aanvragen die nog voor 1 januari 2024 zijn ingediend geldt het salariscriterium van 2023. Ook in situaties waarbij de aanvraag Toegang en Verblijf (TEV) is ingediend voor 1 januari 2024 terwijl de kennismigrant pas in 2024 naar Nederland reist, geldt het oude criterium.

Created by bureau ZIGZAG logo