Controleer de voorlopige WTL- en doelgroepverklaring 2021

15 maart 2022

Post thumbnail
Werkgevers kunnen kortingen krijgen op de loonkosten van oudere, jongere of arbeidsgehandicapte werknemers een zogenaamde doelgroepverklaring. Dit moet bedrijven stimuleren om meer mensen aan te nemen die moeilijk aan een baan komen.

Hoe vragen we LIV en LKV aan?

Het proces waardoor u één van de loonkostenvoordelen (LKV's) ontvangt, verschilt van dat van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Voor de LKV's heeft u een verklaring nodig dat de werknemer in het doelgroepregister is opgenomen. Er zijn 4 soorten doelgroepverklaring:
  • voor de oudere werknemer;
  • voor de arbeidsgehandicapte werknemer;
  • voor de werknemer uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • voor de te herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.
De werknemer moet de doelgroepverklaring zelf aanvragen bij UWV. Is hij 56 jaar of ouder en krijgt hij een uitkering van de gemeente? Dan moet hij de verklaring bij aanvragen de gemeente. Dit moet hij doen binnen 3 maanden nadat hij in dienst is getreden.

Werkgever machtigen voor aanvragen doelgroepverklaring

De werknemer kan uw organisatie ook machtigen om de doelgroepverklaring namens hem aan te vragen en te ontvangen. Bewaar de verklaring in elk geval bij de loonadministratie. Vervolgens kunt u in uw loonaangifte verzoeken om een LKV voor een werknemer. In de aangifte loonheffingen vinkt u dan de indicatie voor het betreffende LKV aan. Doe dit voor iedere werknemer van wie u denkt dat u een tegemoetkoming moet krijgen en voor wie u over een doelgroepverklaring beschikt. Als u dit niet doet, ontvangt u ook geen LKV.

Geen actie nodig voor aanvragen LIV

Voor het aanvragen van het LIV hoeft u geen actie te ondernemen. U hoeft niet aan te kloppen bij UWV en heeft evenmin een doelgroepverklaring nodig. UWV beoordeelt namelijk aan de hand van uw loonaangiften of u aan de voorwaarden voldoet, al neemt de Belastingdienst de uiteindelijke beslissing. Na de beoordeling van uw recht op het LKV en het LIV stuurt UWV de informatie naar de Belastingdienst. Die stuurt u een beschikking met de eventuele toekenning altijd vóór 1 augustus van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor u het LKV of het LIV heeft aangevraagd.

Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

Werkgevers krijgen uiterlijk 14 maart 2022 een voorlopig overzicht van het UWV waarin staat hoeveel loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV zij krijgen voor 2021. Deze berekening dient altijd goed gecontroleerd te worden om geen voordelen mis te lopen. Stuur deze brief inclusief specificatie dan ook altijd door naar jouw contactpersoon. Indien blijkt dat de voorlopige berekening niet klopt dan kunnen wij tot en met 1 mei 2022 een correctiebericht indienen zodat deze nog mee gaat in de definitieve beschikking.

Definitieve beschikking in augustus

De definitieve beschikking ontvangt de werkgever vóór 1 augustus 2022 van de Belastingdienst. De fiscus betaalt de tegemoetkoming(en) zo snel mogelijk uit aan de werkgever. Hij doet dat in ieder geval binnen zes weken na de datum op de beschikking, dit is uiterlijk op 12 september 2022. Diezelfde deadline van zes weken na de dagtekening van de beschikking geldt voor het indienen van bezwaar en beroep. Wilt u meer informatie over de voordelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) ? neem dan contact met ons op.

Bron: Rendement Online

Created by bureau ZIGZAG logo
This site is registered on wpml.org as a development site.