Gebruikelijk loon DGA 2023

16 december 2022

Post thumbnail
Het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) komt in 2023 uit op € 51.000. Dat is na jaren van gematigde stijging een flinke verhoging, want in 2022 is het standaardbedrag nog € 48.000.

 

Een dga is directeur van zijn bv én werknemer van zijn bv. Om te voorkomen dat een dga zichzelf maar een schijntje als loon uitkeert, staat het gebruikelijk loon in de wet. Daardoor moet een dga in de loonaangifte een salaris opgeven dat gebruikelijk is voor zijn werkzaamheden.

Bewijslast voor gebruikelijk loon bij dga

Het gebruikelijk loon is volgens de nu geldende regels het hoogste van deze drie bedragen: -> 75% het loon van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ (hier speelt nu nog de doelmatigheidsmarge, zie onderaan dit bericht); -> het loon van de meestverdienende werknemer van de bv of van een verbonden vennootschap; -> € 48.000 (het standaardbedrag voor 2022). De bewijslast dat het gebruikelijk loon ook echt gebruikelijk is, ligt bij de dga. Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters in de regel niet al te snel aannemen dat het loon lager moet zijn dan het standaardbedrag. Onlangs nog voerde een dga bij de rechter aan dat hij maar een deel van het jaar voor de bv had gewerkt, en daarom wilde hij het gebruikelijk loon ook naar rato toepassen. Maar de rechter ging daar niet in mee. Wel kan het gebruikelijk loon lager zijn als de bv structureel in de financiële problemen zit.

Gebruikelijk loon relatief hard omhoog

Het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon is de afgelopen jaren gelijk gebleven of met € 1.000 opgehoogd. Maar in 2023 gaat het dus relatief hard, met een stijging van € 48.000 naar € 51.000. Het bedrag staat te lezen in een document (pdf) van de Belastingdienst met de nieuwe tarieven voor de loonheffingen in 2023. Wel moeten alle belastingplannen (en dus de tarieven) voor 2023 nog groen licht krijgen van de Eerste Kamer, maar het ligt niet erg voor de hand dat de Senaat een punt zal maken van dit specifieke getal.

Doelmatigheidsmarge verdwijnt per 2023

Naast de stijging van het standaardbedrag staat er nog een belangrijke verandering in de gebruikelijk-loonregeling op stapel voor 2023. Zoals gezegd mag een dga nu nog 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking als gebruikelijk loon hanteren. Die 75% staat bekend als de doelmatigheidsmarge. Maar deze marge verdwijnt met ingang van 2023. Dga’s die nu gebruikmaken van deze marge zullen dus over 2023 een hoger loon moeten hanteren voor de aangifte. Niet 75%, maar 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit betekent dus dat zij meer belasting moeten gaan betalen.

Bron: Rendement Online
Created by bureau ZIGZAG logo
This site is registered on wpml.org as a development site.