Verhoging vrije ruimte WKR 2023

27 oktober 2022

Post thumbnail
Het kabinet is akkoord gegaan met het voorstel van Staatssecretaris Van Rij om per 2023 voor ondernemers enkele werkgeverslasten te verlagen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verhoging van de vrije ruimte binnen de WKR.

Op Prinsjesdag 2022 maakte het kabinet daarom bekend de vrije ruimte van de WKR te willen verhogen naar 1,92% over de eerste €400.000,- van de fiscale loonsom. Echter is deze verhoging in het kader van de stijgende (energie)kosten verhoogd naar 3%.

Vrije ruimte in 2023 naar 3% over eerste € 400.000 van loonsom

In het Belastingplan 2023 is voorgesteld de vrije ruimte verder te verruimen naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom van een organisatie. Dit betreft een tijdelijke verhoging van de de vrije ruimte voor het jaar 2023. Vanaf 2024 gaat het percentage vooralsnog terug naar 1,92% over de eerste €400.000. Over het restant van de fiscale loonsom van de organisatie blijft een percentage van 1,18% gelden. Bekijk voor meer informatie de website van de belastingdienst.
Created by bureau ZIGZAG logo