Versobering 30% regeling

23 november 2023

Post thumbnail
De regelingen voor het jaar 2024 worden langzaamaan gepubliceerd door de overheid. In dit bericht bespreken we de wijzigingen voor de 30% regeling.

Versobering 30% regeling

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2024 goedgekeurd, maar paste daarbij wel een aantal van de plannen aan die eerder waren gepresenteerd op Prinsjesdag. Zo is er een amendement aangenomen voor een versobering van de 30%-regeling per 2024. De belastingplannen voor 2024 die het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd hebben met de instemming van de Tweede Kamer de eerste horde in het parlement genomen. Er is echter nog wel het een en ander aan gewijzigd. In het belastingplan zijn namelijk plannen opgenomen om de 30% regeling te gaan versoberen.

Stapsgewijze afbouw

Het kabinet heeft gekozen voor een stapsgewijze afbouw van de regeling. Dit betekend dat de regeling in vijf jaar tijd van 30% naar 10% wordt afgebouwd. Voor de daaropvolgende 20 maanden gaat het om maximaal 20% van dat loon en de daaropvolgende 20 maanden maximaal 10% van het loon. Na 60 maanden (vijf jaar) is de maximale looptijd van de 30%-regeling verstreken. Als de looptijd korter dan 60 maanden is, gelden dezelfde percentages en perioden. Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die inĀ  2023 een vergoeding kregen op basis van een 30%-beschikking.

Eerste Kamer

Het is nu aan de Eerste Kamer om over het belastingplan te beslissen. De stemming over de plannen in de Senaat staat vooralsnog gepland voor 19 december, waarna de belastingtarieven voor 2024 definitief zijn. Als de Eerste Kamer akkoord gaat, is dit niet de enige wijziging aan de regeling. Per 2024 mag de regeling namelijk nog maar worden toegepast tot de maximale bezoldiging zoals bepaald in de Wet normering topinkomens (de WNT-norm), de zogenoemde Balkenende-norm.
Created by bureau ZIGZAG logo