Versoepelingen rondom toepassing anoniementarief

15 februari 2023

Post thumbnail

Als een werkgever geen burgerservicenummer (BSN) krijgt van een werknemer die in dienst treedt, hoeft hij het anoniementarief niet toe te passen als dit nummer ontbreekt door omstandigheden die buiten hem en de werknemer liggen. Ook mag de werkgever sinds 2023 het anoniementarief herstellen.Een nieuwe werknemer moet uiterlijk op zijn eerste werkdag aan de werkgever bepaalde gegevens verstrekken, zoals zijn naam, adres en BSN. Krijgt een werkgever onjuiste of onvolledige gegevens, dan moet hij volgens de hoofdregel het anoniementarief van 52% toepassen in de aangifte loonheffingen. Als de werknemer in de loop van het jaar alsnog de volledige of juiste gegevens aanlevert, past de werkgever vanaf dat moment het reguliere tarief toe.

Anoniementarief niet altijd van toepassing bij ontbreken BSN

Er geldt een uitzondering voor het ontbreken van enkel het BSN van de werknemer op de eerste werkdag. Als de werkgever kan aantonen dat het nummer ontbreekt door omstandigheden die buiten hem en de werknemer liggen – zoals een vertraagde afgifte van het BSN door de gemeente  hoeft hij het anoniementarief niet toe te passen. Als de werkgever twijfelt, kan hij de Belastingdienst schriftelijk toestemming vragen om het anoniementarief niet te hoeven toepassen.

Herstel van eerder toegepaste anoniementarief

Verder geldt dat per 2023 een werkgever na ontvangst van de volledige of juiste gegevens de eerdere inhouding(en) van loonbelasting/premie volksverzekeringen tegen het anoniementarief mag herstellen. Dat mag alleen voor zover hij die inhouding(en) in hetzelfde jaar gedaan heeft. Herstellen was tot en met 2022 niet mogelijk. Toen moest de werknemer deze inhouding verrekenen via zijn aangifte inkomstenbelasting. Als de werkgever het anoniementarief nu wil herstellen, moet hij een correctie(s) voor de eerdere aangifte(n) van dat jaar verzenden.

Anoniementarief in de aangifte loonheffingen herstellen: een voorbeeld

Een situatie waarin de werkgever het anoniementarief herstelt, kan er als volgt uitzien: een werknemer komt op 1 maart in dienst, maar verstrekt geen BSN. De werkgever past daarom het anoniementarief van 52% toe. Het bruto maandloon van de werknemer is € 1.000. De werkgever houdt van maart tot en met juli steeds € 520 in. Begin augustus ontvangt hij alsnog het BSN van de werknemer. Vanaf de eerstvolgende loonbetaling past de werkgever de tijdvaktabel toe. De inhouding bij een maandloon van € 1.000 is dan (ter voorbeeld) € 8. De werkgever kan vervolgens correcties verzenden voor de tijdvakken maart tot en met juli. Dat doet hij bij de aangifte over augustus. Hierdoor kan hij voor die vijf aangiften € 512 (€ 520 - € 8) per aangifte verrekenen met zijn aangifte over augustus. Het totale bedrag van € 2.560 (5 x € 512 ) verrekent hij netto met de werknemer.

Bron: Rendement Online

Created by bureau ZIGZAG logo