Payrolling voor Kennismigranten / 30% Regeling

Com.pas kan je volledig ondersteunen in trajecten waarbij je medewerkers vanuit het buitenland naar Nederland wilt halen maar ook voor kennismigranten die op zoek zijn naar een organisatie die dit traject voor ze kan verzorgen. Veel bedrijven zijn huiverig om een kennismigrant in dienst nemen. Dit vanwege de complexe regels voor de tewerkstellings- en verblijfsvergunning. Voor de aanvraag van een verblijfsvergunning voor kennismigranten moet de werkgever door de IND erkend zijn als referent. Is jouw organisatie geen erkend referent, dan is een optie om de medewerker door middel van payrolling via Com.pas in te zetten. Ook kennismigranten die een opdracht in Nederland hebben verworven en op zoek zijn naar een organisatie die ze in dit traject kan faciliteren kunnen volledig ontzorgd worden door Com.pas. Com.pas is erkend als referent en staat als zodanig ook in het register van de IND. Daarnaast bieden we ondersteuning bij:
  • Aanvragen Burgerservicenummer;
  • Aanvragen 30% regeling;
  • Verzekeringen;
  • Aangiften Inkomstenbelasting.
Deze diensten zitten allemaal verdisconteerd in een vaste bureaumarge. Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 zijn we gebonden aan de inlenersbeloning. Dit houdt in dat de payrollwerknemer, in een gelijke of gelijkwaardige functie, minimaal recht heeft op hetzelfde salaris, als een werknemer die in dienst is bij de opdrachtgever. Om hier een duidelijk beeld van te krijgen hanteert Com.pas een standaard uitvraagformulier. Na ontvangst van die formulier kunnen wij binnen 24 uur elk gewenste proforma overleggen met de daar bijhorende kosten.

Wat is de 30% regeling?

De 30% regeling is een bijzondere kostenvergoedingsregeling voor extraterritoriale werknemers die onder voorwaarden over 30% van hun belastbare inkomen geen belasting hoeven te betalen. Deze kostenvergoedingsregeling is bedacht om het eenvoudiger te maken voor de werkgever om kosten te vergoeden aan de extraterritoriale werknemer die in Nederland komt werken. Indien een werknemer de 30% regeling krijgt, kan er geen vergoeding meer gegeven worden voor de zogenoemde extraterritoriale kosten die deze werknemer maakt. Kosten zoals: dubbele huisvestingskosten, hotelkosten en familiebezoekjes. Dit tenzij de werkelijke extraterritoriale kosten in een (fiscaal) jaar meer bedragen dan de 30% vergoeding. De aanvraag moet binnen vier maanden na indiensttreding worden ingediend bij de Belastingdienst

De voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de 30%-regeling, dient de werkgever samen met de werknemer een verzoek in bij de Belastingdienst. De Belastingdienst checkt vervolgens onder meer of aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • De werknemer isĀ buiten Nederland geworven. Of is uitgezonden om in Nederland te werken;
  • De werknemer is geregistreerd in Nederland en in dienst bij de werkgever;
  • De werknemer voegt iets toe aan de Nederlandse economie (voor kennismigranten is dat vrijwel altijd het geval);
  • De werknemer moet voldoen aan het jaarlijkse geldende salariscriterium;

Berekening aanvragen

Als je gebruik maakt van de dienstverlening van Com.pas dan verzorgen wij de aanmelding en uitvoering van de 30%-regeling. Benieuwd wat het netto salaris of de kostprijs wordt? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Download factsheet
Created by bureau ZIGZAG logo