Subsidiebaas

Subsidiebaas

Wij van Subsidiebaas leiden werkgevers door het doolhof aan Personeelssubsidies binnen de Sociale Zekerheid

Alle HR gerelateerde subsidiestromen bij het in dienst nemen, in dienst houden en opleiden van personeel hebben wij in onze Databaas gewaarborgd. Zo zijn werkgevers zeker dat er geen HR subsidies worden misgelopen.

In de praktijk zien wij dat Sociale Zekerheid niet de benodigde prioriteit krijgt binnen organisaties om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van beschikbare subsidies. Veelal is de verantwoordelijkheid voor Sociale Zekerheid en HR subsidies belegd bij 1 persoon binnen de afdeling Finance en/of HRM. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee bij uitdiensttreding van deze kennisdrager, verzuim en/of verlof. Daarnaast moet ook geïnvesteerd worden in het up-to-date houden van alle wijzigingen. Het subsidielandschap is immers sterk aan verandering onderhevig. Juist om deze redenen is uitbesteden van deze werkzaamheden een goede en lonende oplossing.

Wij ontzorgen werkgevers met onze Loonkostencontrol software en nemen het volledige traject uit handen. Continuïteit van kennis, expertise en doorlooptijdtijden is hierdoor gewaarborgd. Wij zien momenteel werkgevers deadlines mislopen of de kennis niet volledig up-to-date is. Daarnaast is de Sociale Zekerheid stevig aan verandering onderhevig wat maakt dat het lastig is om alle beschikbare mogelijkheden optimaal te kunnen benutten. Dit terwijl de subsidie kan oplopen tot € 17.000 euro per medewerker!

Onze Loonkostencontrol software zorgt voor een vast bedrag per maand dat alle mogelijkheden optimaal worden benut en administratieve verplichtingen worden bijgehouden. Daarnaast maken we inzichtelijk wat er speelt op gebied van Sociale Zekerheid binnen uw organisatie (SROI, no-risk polissen, schadelast ZW-WGA etc.). In-door en uitstroom van personeel kan namelijk direct invloed hebben op de hoogte van de subsidies en HR-regelingen.

Contact
Created by bureau ZIGZAG logo